Projev závady: spuštění bez obrazu

Zjištěna závada: studený spoj na čipu severního můstku/IGP

Řešení: výměna čipu severního můstku za nový

Cena opravy: 1200,-Kč