Projev závady: spuštění bez obrazu

Zjištěna závada: studený spoj na čipu GPU

Řešení: přetavení spojů na čipu GPU

Cena opravy: 1000,-Kč