Projev závady: spuštění bez obrazu

Zjištěna závada: studený spoj na čipu severního můstku/IGP

Řešení: výměna spojů na čipu severního můstku/IGP (reball)

Cena opravy: 1000,-Kč